Arıcılık

Bal

Bal, bitkilerin nektarının ya da canlı kısımlarının salgılarının veya canlı kısımlarının üzerinde beslenen bazı böceklerin salgılarının, bal arıları tarafından toplanarak, kendine özgü özellikli ...

Arı Sütü

Arı sütü,  genç işçi arıların hipofarenjiyal ve postserebral bezlerinden salgılanan bir arı ürünüdür.   Genç işçi arılar arısütünü ana arı adaylarını ve ana arıları beslemek için ...

Propolis

Propolisin Tarihçesi Propolis terimi Yunanca’dan türemiş olup pro “savunma”, polis “şehir” anlamına gelmektedir. Buradan da şehrin ya da kovanın savunması gibi bir ...

Polen

Polenin Tarihçesi “Polen” kelimesini ilk olarak 1760 yılında İsveçli botanikçi Linne kullanmıştır. Latince’de polen “ince toz, un” anlamına gelmektedir. Nektar ve polen toplayan arılar, çiçekli ...

Balmumu

Balmumu Tarihçesi Balmumu geçmişten günümüze en çok kullanılan hayvansal kaynaklı maddedir. Eski çağlardan beri, aydınlanma, yalıtım, çanak çömlekçilikte sızdırmazlık gibi pek çok amaçla ...